LucasOoms

Henk Vonhoff

Henk Vonhoff heeft zich altijd zeer geïnteresseerd getoond voor het gedrukte woord, zowel als consument en als publicist, en bovenal heeft hij deze belangstelling omgezet in intensieve betrokkenheid bij de branche. In 1996 wordt Vonhoff benaderd om de eerste voorzitter te worden van het Nederlands Uitgeversverbond, dan het verse resultaat van een fusieproces tussen de organisaties van dagbladen-, tijdschriften- en boekenuitgevers. Hij heeft deze functie gedurende 2 periodes vervuld. Zijn meest recente eigen publicatie is "Het Handboek van de Patriot" waarin hij zowel door een jaartallenlijst als door vaderlandse lyriek en de weergave van belangrijke documenten poogt om het beeld van de Nederlandse identiteit in de geschiedenis een wat scherper profiel te geven. Henk Vonhoff studeerde geschiedenis in Amsterdam.