LucasOoms

Dick Suèr

Dick Suèr is de man achter de sponsored magazines en vooral warm pleitbezorger van de waarde van gedrukte media. Van het prijzengeld van de Dolf van den Brinkprijs in 2002 laat hij een onderzoek verrichten naar de ‘zintuiglijke beleving van papier’. Op basis van dit onderzoek komt Dick Suèr met de aanbeveling om lezers meer te betrekken bij de keuze van het papier, want zij blijken aan papier ‘allerlei waardeaspecten te verbinden die van invloed kunnen zijn op het succes van deze media’. Oprichter van VNU Media Partners en tegenwoordig veelgevraagd spreker en columnist op nationale en internationale podia en in vakbladen over DM, custom media en de rol van print binnen het totale mediaspectrum.