LucasOoms

Hylke Speerstra

Hylke Speerstra, lange tijd hoofdredacteur van Weekblad Schuttevaer en het Agrarisch Dagblad, staat bekend als een prachtig schrijver en chroniqueur van zijn tijd. Hij beëindigt in 1996 zijn journalistieke carrière als hoofdredacteur bij de Leeuwarder Courant en wijdt zich sindsdien geheel aan het schrijven van proza. Het eerste boek ‘Het wrede paradijs’ werd meteen een bestseller. Er verschenen 25 drukken in het Fries, Nederlands en Engels (VS).
Zijn boerenepos ‘De oerpolder’ (2007) is, na lovende recensies in Trouw, Volkrant en NRC Handelsblad, eveneens een succes. Geert Mak: ‘Hylke Speerstra is de chroniqueur van zijn tijd en heeft alles in zich om de Konstantin Paustovski van het Noorden te worden. Hij ruikt een verhaal een uur in de wind.’