LucasOoms

Joop Niezen

Joop Niezen is één van de stamvaders van het weekblad Voetbal International en was met een hoofdredacteurschap van 18 jaar een gezichtsbepalende factor in vooral de zeventiger en begin tachtiger jaren.
De keuze voor sportjournalistiek kwam na een gedwarsboomde carrière als sportleraar, vanwege een schouderblessure en beenbreuk. Ging eerst naar de VARA-radio, dan volgt VI. Na ‘tropenjaren’ draagt hij zijn hoofdredacteurschap over. Het maandblad Sport International daarna, wordt journalistiek wel maar commercieel nooit een groot succes. Schrijft sinds zijn pensioen nog met enige regelmaat achtergrondverhalen voor het blad ‘Nummer 14’. En het gaat nog altijd over voetbalzaken.