LucasOoms

Jacques de Leeuw

Jacques de Leeuw, de oprichter van uitgeverij Audax, is degene die stoutmoedig in 1996 in Nederland het initiatief neemt voor de oprichting van een distributieorganisatie (De Vrijbuiter) voor directe levering van tijdschriften, zonder tussenkomst van grossiers (thans Betapress).
Hij verzesvoudigt het aantal verkooppunten tot circa 12.000, met wekelijks meer dan 6 miljoen medialeveringen. Dit gaf zelfs internationale erkenning. De Tilburger Jacques de Leeuw was 22 jaar toen hij in 1958 zijn eigen uitgeefbedrijf oprichtte. In 1976 neemt hij uitgeverij Kontekst over van Elsevier/NDU met onder meer de titel Weekend. Inmiddels worden 20 tijdschriftentitels uitgegeven, waaronder HP De Tijd, Vriendin, Glossy en AvantGarde. In 1988 neemt hij AKO, Van Ditmar en Van Gelderen over van VLB en noemt hij zijn bedrijven Audax.
In 1992 richt hij Stichting Jacques de Leeuw op. Zijn sociaal ondernemerschap wordt gewaardeerd als Officier in de Orde van Oranje Nassau. Momenteel is hij Voorzitter van de Aandeelhouders.