LucasOoms

Toine van Herwaarden

Bij het uitgevershuis van Elsevier, nu Reed Business, was Toine van Herwaarden 25 jaar actief voor vele bladen, maar de rode draad door alles heen is weekblad Elsevier. Als uitgever is hij de motor en stille kracht achter het grootste opinie-weekblad van Nederland met een betaalde oplage hoger dan 150.000. Groot vakman waar het gaat om marketing, voor adverteerders in business-to-business en de consumentenmarkt, en toch vooral de lezersmarkt die hij steeds weet te verjongen – tegen alle trends van ontlezen in. De introductie van Elsevier Thema enkele jaren geleden was een belangrijk initiatief van zijn hand voor het uitbouwen van het merk Elsevier en ook stond hij mede aan de basis van de crossmediale strategie via www.elsevier.nl