LucasOoms

Over LOF-fonds

Het LOF-fonds staat onder beheer van een Stichting, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr 41222377, met een Stichtingsbestuur.

Bestuursleden van de Stichting zijn:
Voorzitter: A.G. Visser
Penningmeester: G. Noorman
Secretaris: Drs. E. Smit

Leden:
Drs. J.L. Brentjens
Drs. D.J. Haank
J.A.S. Joustra
R. van Vuure
J.Th. Wilbrink
Robert van den Ham

Eens in de 3 jaar, stelt het Bestuur van het Lucas-Oomsfonds een beleidplan vast. Het beleidsplan van 2014 is beschikbaar onder deze link.

Het Lucas-Oomsfonds heeft de zogeheten ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Voor giften kan het volgende fiscaal nummer worden opgegeven: 803404050

Nadere financiële gegevens over de meest recente afgesloten boekjaren hieronder:
2013/2014 - 2014/2015 - 2015/2016