LOF40

Op vrijdag 23 november 2007 vierde het Lucas-Ooms Fonds zijn 40-jarig jubileum met de huldiging van 40 markante mensen uit het tijdschriftenvak. Om de bijzondere bijdrage die ze hebben geleverd aan de tijdschriftjournalistiek, is aan elk van deze 40 mensen een legpenning van het Lucas-Ooms Fonds uitgereikt.

Samen met het Nederlands Uitgeversverbond is een boekje samengesteld waarin de kwaliteiten en prestaties van elk van de laureaten is beschreven. Het boekje is gratis op te vragen bij lofstichting(at)xs4all.nl

Floris Bergkamp Barbara van Beukering
Maarten van den Biggelaar Eric Blok
Bastiaan Bommeljé Sak van den Boom
Jocelyn Brouwer Hugo Camps
Harry Dekker Daan Dijksman
Annemarie van Gaal Piet Hagen
Jan van Halm Joan Hemels
Toine van Herwaarden Nicolette Hogerzeil-Hulsebos
Gerrit de Jager  Loes Koomen
Henk Krol Jacques de Leeuw
Frans Lomans Peter Middeldorp
Joop Niezen Cees van Nijnatten
Frans Oremus Michael van Os
Donald Reichel Eddy Reuling
Govert de Roos Derk Sauer
Hendrik Jan Schoo Piet Schreuders
Harriët Schrier Hylke Speerstra
Paul van der Steen Dick Suèr
Leo Vogelzang Henk Vonhoff
Hugo Walker Leon de Wolff