LucasOoms

Foto: De directeuren J.W. Lucas en C.W Ooms op een terras in
Groenendaal.Spaarnestad directie tijdens het 40 jarig jubileum DSH in
Groenendaal, Heemstede, Nederland 1946.


Mgr. Huibers, de bisschop van Haarlem, op bezoek bij de van oorsprong
rooms-katholieke uitgeverij van publiekstijdschriften N.V. Drukkerij '
De Spaarnestad' in het vroege voorjaar van 1940. De bisschop en rechts, naast
de bisschop, leden van de directie van De Spaarnestad, de heren J.W. Lucas
en C. Ooms, bij één van de drukpersen aan de Nassaulaan. Haarlem, 1940.
Geheel links de latere directeur de heer de Goeij.


Gedelegeerd commissaris J.W. Lucas (rechts) en directeur C. Ooms van N.V.
Drukkerij 'De Spaarnestad' in het directiekantoor van de uitgeverij van
geïllustreerde tijdschriften. Haarlem, jaartal onbekend [omstreeks 1940].


Gebouw "De Spaarnestad" op de Nassaulaan te Haarlem. [1931].