LucasOoms

Lucas-Ooms Fonds

Het Lucas-Ooms Fonds (LOF-fonds), opgericht in 1967, stelt zich ten doel het fenomeen ‘Tijdschrift’ en de tijdschriftjournalistiek te stimuleren. Het gaat daarbij om tijdschriften en tijdschrift-journalistiek in de breedste en modernste zin van het woord, dat wil zeggen in schrift en beeld, in print en digitaal en inclusief  foto-journalistiek, grafische vormgeving en web-uitingen.

De belangrijkste activiteit van het LOF-fonds betreft de LOF-prijzen. Verder sponsort het LOF-fonds een klein aantal bijzondere projecten en de bestudering van tijdschriften, hun geschiedenis en hun functie in Nederland en Vlaanderen.
Het fonds is vernoemd naar de Heren C. P. Ooms en J. W. Lucas, indertijd directeuren van drukkerij en uitgeverij “De Spaarnestad” te Haarlem (zie foto's), en komt voort uit het legaat van mevrouw C. Ooms-Luiken, de weduwe van C.P. Ooms.
Het Stichtingsbestuur van het Fonds beoordeelt tweemaal per jaar, in de regel in september en februari, de subsidie-aanvragen die nieuw zijn ingediend.

LOF40

In november 2007 vierde het Lucas-Ooms Fonds zijn 40-jarig jubileum met de uitreiking van legpenningen van het Fonds aan 40 markante mensen uit het tijdschriftenvak: LOF40.