LucasOoms

De LOF-prijzen

Het LOF-fonds reikt jaarlijks diverse prijzen uit om erkenning te geven aan bijzondere prestaties op het gebied van tijdschriften en tijdschrift-journalistiek. De prijzen zijn een initiatief samen met het Nederlands Uitgeversverbond, NUV.

LOF-prijs voor publiekstijdschriften

De Mercur d’Or, LOF-prijs voor Publiekstijdschriften, is een zogeheten oeuvre-prijs en wordt uitgereikt aan een tijdschrift of aan iemand die gedurende lange tijd een opvallende  prestatie heeft geleverd op de Nederlandse tijdschriftenmarkt. De prijs wordt jaarlijks in december op het Mercurs Tijdschriften-feest uitgereikt samen met de andere Mercurs. De winnaar wordt op basis van nominaties aangewezen door een breed samengestelde jury,  waarin het LOF-fonds een afgevaardigde heeft. Aan de prijs is een geldbedrag gekoppeld van 5.000 euro dat door de winnaar van een passende bestemming en ‘goed doel’ wordt voorzien ter ondersteuning  van het tijdschriftenvak.

Goede doelen

Goede doelen die door winnaars werden begunstigd zijn onder meer Nationaal Fonds Kinderhulp (in 2014 door VT Wonen, die een restyling make-over aanbiedt voor kinderkamers in hun instellingen), Stichting Lezen en Schrijven (Jacques de Leeuw, 2009), het archief van tijdschrift LOVER (Cisca Dresselhuys, 2008), Reporters Sans Frontières (Veronica Magazine, 2007) en Stichting Koos de Boer (Auke Visser, 2006). Vrij Nederland, winnaar in 2010, heeft zijn prijzengeld deels besteed aan de Voices of Africa Media Foundation van voormalig Sanoma-directeur Pim de Wit. Franska Stuy (2011) organiseerde van het prijzengeld een studiemiddag voor bladenmakers over trend watchen, met onder andere Lidewij Edelkoort. Donald Duck (2012) organiseerde met het prijzengeld een bus-toer over bladenmaken langs lagere scholen. Elsevier-hoofdredacteur Arendo Joustra, die deze oeuvreprijs ontving in 2013, bestemde deze voor een LOF-boekenfonds in de bibliotheek van Het PersMuseum.

BeLOFte van het Jaar

In de sector Magazines en Media is in 2015 voor het eerst een prijs toegekend aan opkomend talent in de branch: De BeLOFte van het Jaar. Ook voor deze prijs is een geldbedrag van 5.000 euro beschikbaar. De toekenning geschiedt op basis van voordrachten door de Mercurs Jury.

LOF-prijs voor Vakinformatie

De LOF-prijs voor Vakinformatie is inmiddels uitgegroeid tot dé kwaliteitsprijs voor vakinformatie en wordt sinds 2013 twee-jaarlijks toegekend aan een uitgave/uitgever op het terrein van vak- en wetenschappelijke informatie. De uitreiking van de prijs, waarvan de winnaar wordt aangewezen door een onafhankelijke jury, vindt plaats in januari op de Nieuwjaarsbijeenkomst van de Groep Uitgevers voor Vak en Wetenschap van het Nederlands Uitgeversverbond. De prijs kent een geldbedrag van 5.000 euro.

In de jaren 2006 – 2009 heeft het LOF-fonds ook een stimuleringsprijs uitgereikt voor bijzonder pionierswerk in vakinformatie. Dit was de zogeheten LOF Innovatieprijs, 5.000 euro groot, die in die jaren naar diverse web-initiatieven is gegaan, maar waarvoor ook nieuwe, gedurfde print-lanceringen in aanmerking kwamen.


Het overzicht van prijswinnaars toont inmiddels een lange lijst van befaamde grootheden in het vak en van tijdschriften die een bijzondere positie wisten te winnen.

LOF Studentenprijs 2013

In 2013 heeft het Bestuur van het Lucas-Ooms Fonds besloten een LOF Studentenprijs beschikbaar te stellen. De prijs ging naar Fontys Hogeschool Journalistiek Tilburg met ‘Tess’, een blad concept voor de lager opgeleide vrouw.