LucasOoms

Bijzondere projecten

Jaarlijks heeft het LOF-fonds een bescheiden budget beschikbaar voor het steunen van bijzondere projecten op het gebied van tijdschriften. Subsidie-aanvragen die hiervoor zijn ingediend worden tweemaal per jaar door het Stichtingsbestuur beoordeeld.

Projecten die subsidie mochten ontvangen zijn vooral studie-projecten en tentoonstellingen van en over bepaalde tijdschrift-fenomenen. Ook heeft het fonds diverse archiverings-projecten gesteund om studie-projecten rondom tijdschriften in de toekomst mogelijk te maken.
Individuele studie-beurzen en financiële steun aan de exploitatie van een (nieuw) tijdschrift vallen niet binnen de subsidie-criteria van het LOF-fonds.

Aanvragen voor subsidie kunnen per email worden ingediend bij LOFstichting(at)xs4all.nl of schriftelijk naar postadres:

                Lucas-Ooms Fonds
                Tav mw E Smit
                Singel 166
                1015 AH Amsterdam

De motivering voor de subsidie-aanvraag dient duidelijkheid te verschaffen over het doel van het project, de wijze van uitvoering, de planning en moet een overzichtelijke begroting bevatten.
Over nieuwe aanvragen wordt tweemaal per jaar door het Stichtingsbestuur vergaderd. Aanvragen die binnen zijn uiterlijk in augustus, respectievelijk uiterlijk in december, kunnen behandeld worden in de eerstvolgende bestuursvergadering van de maand erna.

Als subsidie-criteria gelden:
·    in het project dient het tijdschrift in het algemeen of een bijzonder tijdschrift-fenomeen centraal te staan
·    een studie-project dient direct of indirect nut te hebben voor het tijdschrift in het algemeen, de tijdschrift-journalistiek en de kennis daarvan in brede kring
·    het project dient een gezond en stimulerend tijdschriften-klimaat ten goede te komen
·    het oordeel van het bestuur is in alle gevallen beslissend.

Niet voor subsidie in aanmerking komen:
·    individuele studiebeurzen ter bekostiging van een reguliere opleiding
·    de oprichting van een nieuw tijdschrift
·    de exploitatie van een tijdschrift of dekking van een exploitatie-tekort

De volgende projecten hebben recentelijk sponsoring van het LOF-fonds ontvangen.